ایدکو میزبان نخبگان

5 شهریور 1396
ایدکو؛ میزبان ضیافت شام نخبگان المپیاد جهانی کامپیوتر 2017
شرکت ایدکو متعلق به تعاونی خاص در باغ گیاهشناسی میزبان ضیافت شام نخبگان المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ بود. به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص، علی اکبر رستمی معاون صنایع غذایی ایدکو با اشاره به برگزاری بیست و نهمین دوره المپیاد […]