8 شهریور 1396
تعاونی خاص موفق به اخذ گواهینامه 9001:2015 ISO شد
تعاونی خاص از سوی شرکت معتبرIMQ ایتالیا موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 شد. به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص، حسین محمدی مدیر عامل این شرکت ، در مراسم اختتامیه ممیزی گواهینامهISO 9001:2015 که در روز سه […]