بازدید قائم مقام ارشد ایران خودرو

16 دی 1394
بازدید قائم مقام ارشدگروه صنعتی ایران خودرو از توانمندی های تعاونی خاص
مهندس ملکی طهرانی قائم مقام ارشد گروه صنعتی ایران خودرو از امکانات و توانمندی های شرکت ایدکو وابسته به تعاونی خاص بازدید کرد. دراین برنامه انتظاری مقدم معاونت منابع انسانی، مهدی جو مدیر عامل ایسیکو و محمدی مدیرعامل تعاونی خاص […]