بازدید مدیران ارشد

14 دی 1394
بازدید مدیران ارشد ایران خودرو از خدمات شرکت مشاوره ای حامی ایرانیان
بر اساس طرح اعتباری فروش خودرو ، مسئولیت اعتبارسنجی پرونده های مشتریان خرید اعتباری خودرو به شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان متعلق به شرکت تعاونی خاص محول شد. در راستای اجرای طرح فروش اعتباری خودروبا تسهیلات ۲۵میلیون تومانی که […]