بازدید مدیران وزارت تعاون

30 آذر 1395
بازدید مدیران وزارت تعاون از تعاونی خاص
مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون از توانمندی ها و پتانسیل های موجود در تعاونی خاص و شرکت های زیر مجموعه بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص در دیداری که مهندس یعقوب رستمی مدیر کل دفتر […]