16 دی 1394
بازدید قائم مقام ارشدگروه صنعتی ایران خودرو از توانمندی های تعاونی خاص
مهندس ملکی طهرانی قائم مقام ارشد گروه صنعتی ایران خودرو از امکانات و توانمندی های شرکت ایدکو وابسته به تعاونی خاص بازدید کرد. دراین برنامه انتظاری مقدم معاونت منابع انسانی، مهدی جو مدیر عامل ایسیکو و محمدی مدیرعامل تعاونی خاص […]