بازسازی و افتتاح دیزل

24 اردیبهشت 1396
شعبه ایران خودرو دیزل نوسازی و بازگشایی شد
شعبه سهامداری تعاونی خاص در شرکت ایران خودرو دیزل پس از نوسازی با حضور حسین محمدی مدیر عامل  تعاونی خاص و مهندس حیدر کندری قائم مقام شرکت ایران خودرو دیزل و جمعی از مدیران ارشد  بازگشایی شد . در این […]