تمدید گواهینامه gpi

4 مهر 1396
تمدیدگواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار شرکت GPI
شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو متعلق به تعاونی خاص موفق به تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از موْسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شد. به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص، اصغر ربیعی مدیرعامل شرکت GPI گفت: بعداز ارزیابی کارشناسان […]