10 بهمن 1394
تیم والیبال حراست گروه تعاونی خاص به مقام سوم رسید.
  تیم والیبال حراست گروه تعاونی خاص و ایرانیان در جشنواره مسابقات به مناسبت ایام یوم االله دهه فجر شرکت ایران خودرو حضور پیدا نموده و موفق به کسب مقام سومی این دوره از مسابقات گردید.