جایزه تعالی ایدکو

11 دی 1395
در هشتمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی تقدیرنامه دو ستاره تعالی به ایدکو رسید
هم زمان با برگزاری دوازدهمین کنفرانس منابع انسانی ، جوایز مربوط به هشتمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی به ساازمان های برتر اعطا شد و شرکت ایدکو در نخستین حضور خود ،‌موفق به دریافت تقدیر نامه دوستاره شد . به […]