11 دی 1395
جایزه ملی تعالی تعاونی به تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو اهدا شد
پنجمین جشنواره تعالی مدیریت تعاونی برای معرفی شرکت های تعاونی سرآمد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی خاص جایزه ی  این جشنواره که  با رویکرد نوآوری و تحول در مدیریت و بهره وری تعاونی ها  و بررسی شیوه […]