دریافت نماد الکترونیک حامی

4 مهر 1396
نماد اعتماد بر صفحه پرتال تجارت حامی الکترونیک ایرانیان نقش بست
شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای پرتال خود به نشانیwww.tejarathami.iشد. به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص، درراستای تضمین امنیت فضای فروشگاه مجازی وجلب اعتماد مشتری و سهولت بیشتر برای سفارش و خرید محصولات دراین […]