17 آذر 1394
شعبه ساپکو به بهره برداری رسید .
به دنبال افتتاح و بهره برداری از برنامه ها و طرح های شرکت تعاونی خاص که به مناسبت هفته تعاون برنامه ریزی شده بود ،‌شعبه تعاونی خاص در شرکت ساپکو به بهره برداری رسید . در این مراسم که با […]