شارژلایه اعتباری

5 مهر 1396
با شارژ لایه اعتباری «تعاون کارت ایرانیان» امکان خرید اعتباری فراهم شد
پس از اتمام فاز آزمایشی طرح لایه اعتباری «تعاون کارت ایرانیان» واطمینان از موفقیت آمیز بودن طرح، امکان پیاده سازی و شارژ لایه اعتباری «تعاون کارت ایرانیان» برای کلیه اعضاء و سهامداران فراهم شد. به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص؛مجید […]