14 دی 1394
افتتاح شعبه جدید شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان در مشهد مقدس
فروشگاه شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان وابسته به شرکت تعاونی خاص با حضور مدیر عامل این شرکت و مدیر عامل و جمعی از مدیران ارشد شرکت قطعات خاور در مشهد مقدس افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص، در […]