5 شهریور 1396
برگزاری مانور اطفای حریق در شرکت GPI
مانورایمنی،آتش نشانی و اطفای حریق با هدف آموزش و آمادگی لازم در شرایط بحرانی با حضور مسئولین و پرسنل درشرکت GPI برگزار شد. به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص؛ شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو برای ارتقاء سطح آگاهی و افزایش […]