17 تیر 1396
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو برگزار شد
جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو روز چهارشنبه ۱۴ تیر ماه سال جاری در محل سالن آزادگان پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. در این جلسه که با حضور و استقبال جمع کثیری از سهامداران برگزار شد، […]