مجمع شرکتهای تابعه 96

3 خرداد 1396
مجمع شرکت های زیر مجموعه تعاونی خاص برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه تعدادی از شرکت های زیر مجموعه تعاونی خاص برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۵ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی بهمن […]