مجمع شرکتهای تابعه

26 اردیبهشت 1395
مجمع عمومی سالیانه شرکتهای تابعه تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو برگزار شد .
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان ، فروش خودرو ایرانیان و راهنورد سمند ایرانیان درمحل سالن کنفرانس ساختمان ایرانیان برگزار شد. در مجامع مذکور محمدی مدیر عامل تعاونی خاص ، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره […]