نشست مدیران حراست

3 مرداد 1395
نشست شورای مدیران حراست شرکتهای گروه به میزبانی تعاونی خاص
نشست مدیران حراست گروه صنعتی ایران خودرو درسالن کنفرانس شرکت ایدکو به میزبانی شرکت تعاونی خاص برگزار شد. محمدی، مدیر عامل تعاونی خاص، در این نشست گفت : همکاران حراست کارشان بر اساس تجلی اسما الله در مرتبه عالم شهادت […]