نشست هم اندیشی نمایندگان تعاونی خاص

4 مهر 1396
نشست هم اندیشی نمایندگان تعاونی خاص
نشست هم اندیشی نمایندگان تعاونی خاص در شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو برگزار شد. نمایندگان تعاونی خاص در شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو به منظور به روز رسانی و آگاهی از آخرین طرح های تعاونی خاص در این […]