نماد دیجیتال ساماندهی

7 اسفند 1395
شرکت تعاونی خاص موفق به اخذ نماد دیجیتال ساماندهی شد
به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص و در راستای افزودن ساز و کارهای راهنمایی سهامداران محترم و بهره برداری مطلوبتر از فضای مجازی، تعاونی خاص موفق به اخذ نماد دیجیتال ساماندهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. سهامداران با […]