نمایشگاه جی پی ای

13 مهر 1395
حضور پررنگ شرکت GPI در پنجمین نمایشگاه قالب ابزار ساپکو
در پنجمین نمایشگاه قالب ابزار ساپکو ،شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو متعلق به تعاونی خاص به همراه شرکت پرتغالی JR MOULDS بصورت مشترک در این نمایشگاه حضوری پررنگ داشته و آخرین دستاوردهای خود را در صنعت قالب سازی و ابزارهای […]