نمایشگاه گوهرفام

15 دی 1394
حضور شرکت گوهر فام در نمایشگاه رنگ و رزین
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین، پوشش های صنعتی و مواد کامپوزیت در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. در این نمایشگاه که با حضور ۹۹ شرکت خارجی و ۲۵۶ شرکت داخلی نوآوری ها و محصولات تولیدی […]