28 مرداد 1395
بازدید مدیر عامل تعاونی خاص از پروژه تجاری – اداری ایرانیان کرج
  حسین محمدی مدیر عامل شرکت تعاونی خاص از پروژه درحال احداث ساختمان تجاری – اداری ایرانیان واقع در میدان مادر کرج، بازدید کرد. در این بازدید محمدی از نزدیک، روند پیشرفت این پروژه را مورد ارزیابی قرار داد و […]