کاهش نرخ سود کالا

5 شهریور 1396
کاهش نرخ سود تسهیلات خرید کالا
نرخ سود تسهیلات خرید کالا برای سهامداران شرکت «تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو» کاهش یافت. به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص، امیر فارسی مدیر بازرگانی شرکت تجارت حامی الکترونیک  ایرانیان از کاهش۳درصدی نرخ سود تسهیلات اعطایی به سهامداران شرکت تعاونی […]