21 فروردین 1395
تعاونی خاص در میان برترین شرکتهای بزرگ ایران
در مراسم رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر بزرگ ایران شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو موفق به کسب رتبه ۱۸۲ شد. بر اساس اعلام سازمان‌مدیریت‌صنعتی و با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در زمینه شاخص حجم فروش ، شرکت […]