16 دی 1394
فضای کسب و کار شرکتهای تولیدی و خدماتی تعاونی خاص گسترش می یابد.
حسین محمدی مدیرعامل تعاونی خاص، در روز یکشنبه چهارم مردادماه جاری، از خط تولید شرکت گوهرفام بازدید و با مدیریت و کارکنان این شرکت دیدار و گفتگو کرد. وی شرکت گوهرفام را در زمره بهترین شرکتهای تولید رنگ در ایران […]