17 بهمن 1394
مدیران ارشد ایران خودرو از شرکت GPI بازدید کردند.
  شركت قالبهاي پيشرفته ايران خودرو (GPI) متعلق به تعاونی خاص ، ميزبان مدیران ارشد ایران خودرو بود . مهندس ناقدي قائم مقام اجرایی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ، ضمن قدرداني از تلاشهاي صورت گرفته از شركت GPI به […]