درآستانه گرامیداشت روز جهانی کارگر؛ مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از تعاونی خاص بازدید کرد